ขายฝาก มาตรา  มีความน่าสนใจ เหมาะกับการศึกษาค้นคว้าอย่างไร

ขายฝาก มาตรา เนื่องด้วยฎหมายขายฝากเป็นกฎหมายที่สามารถเรียกได้เลยว่าโบราณที่สุดข้อบังคับหนึ่งที่ส่วนมากมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของผู้ลงทุนค้นหาแนวทางการเข้าถือสิทธิ์ที่ดินจากประชาชนที่ปราศจากความรู้พอ

สรุปข้อควรคำนึง 1. ดอกห้ามเกิน 15% money home loan  ขายฝากบ้านที่ดิน ขายฝากบ้านที่ดินแม้จะจ่ายไปเกินมาตลอดด้วยเหตุว่าโดนบังคับแม้กระนั้นก็ไม่ได้ทำให้สัญญาขายฝากเป็นโมฆะอีกทั้งฉบับแต่อย่างใด 2. ต้องจดทะเบียนการขยายช่วงเวลาต่อเจ้าหน้าที่ เสมอ

3. ห้ามเลยช่วงเวลาไถ่โดยเด็ดขาดส่วนมากผู้เขียนมักจะได้ยินเสมอว่านายทุนจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมาเอารัดเอาเปรียบ แต่คดีจำนวนมากไม่ใช่ช่องโหว่ของข้อบังคับแต่อย่างใด แต่เป็นข่องแหว่งของการเล่าเรียนเรื่องจำเป็นในการครองชีพในสังคมของมนุษย์โดยธรรมดา *ขณะที่คนเขียนกำลังเขียนเนื้อหาบทความนี้รัฐบาลปัจุบันมีความมั่นหมายจะปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับขายฝาก แต่ว่ายังไม่มีการประกาศการปรับแต่งข้อบังคับแต่อย่างใด

นื่องจากกฎหมายนี้สำคัญมาก money home loan  ขายฝากบ้านที่ดิน คนเขียนเสนอแนะให้อ่านช้าๆโดยละเอียด ไม่จำเป็นต้องไปหาบทย่อยเนื้อความใดๆก็ตามเพราะเหตุว่าไม่ยากแล้วก็เข้าใจง่าย แนวทางการขายฝาก ป.พ.พ. มาตรา 491 ถึง 502 อันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขายซึ่งเจ้าของในเงินตกไป

ยังผู้บริโภคโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่สมบัติพัสถานนั้นคืนได้ 1. สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ ในสินทรัพย์ตกไปยังผู้บริโภค โดยผู้บริโภค ตกลงในขณะทำความตกลงว่า

ผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ด้านในตั้งเวลาเท่าใด แต่จำเป็นต้องไม่เกินในขณะที่กฎหมายกำหนดไว้

ดังเช่นว่า ขายที่ดินโดยมีกติกาว่า ถ้าเกิดคนขาย ต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อจะยอมขายคืนแบบนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้ ข้อตกลงที่ว่า ” ผู้ขายบางทีอาจไถ่ทรัพย์สินคืนได้ ” *หมายความว่ากรรมสิทธิ์ตกไปในทันที คนขายมีสิทธิไถ่ ต่างกับการจะจำนองที่ดินอย่างมาก เพราะเหตุว่าหากว่าไม่มีเงินไถ่ เจ้าหนี้จำเป็นต้องฟ้องบังคับจำนำกับศาลแม้กระนั้นขายฝากไม่ต้อง

2. กติกานี้ควรมีขึ้นในเวลาที่ลงนามซื้อ ขายกันเท่านั้น money home loan ขายฝากบ้านที่ดิน ถ้าสร้างขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำความตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแล้ว คำสัญญาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ใช่ คำสัญญาฝากขาย แม้กระนั้นเป็นเพียงแค่คำสัตย์ว่าจะ ขายคืน เพียงแค่นั้น

3. เงินทุกหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นจำพวกใดก็ตาม เป็นต้นว่า ที่ดิน ที่สวน นา บ้าน รถยนต์ เรือ เกวียน โทรทัศน์ อื่นๆอีกมากมาย ย่อมสามารถ ขายฝากได้เสมอ 4. ถ้าเกิดเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ดังเช่น ที่ดิน นา บ้าน ฯลฯ จำต้องทำเป็นหนังสือและก็ จดทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ ใน

ขายฝาก มาตรา
กรณีที่ เป็นที่ดินจำเป็นต้องลงบัญชีต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน ถ้าหากเป็นบ้านก็ จดทะเบียนต่อ

ที่ว่าการอำเภอที่บ้านนั้นตั้งอยู่ ถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามนี้แล้ว จัดว่า สัญญาขายฝากนี้เสียเปล่า เป็นอันใช่มิได้ เท่ากับว่า มิได้ทำสัญญากันเลย 5. ถ้าเกิดเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ
5. ถ้าหากเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ประเภทพิเศษ ได้แก่ แพ เรือยนต์ สัตว์ยานพาหนะ อื่นๆอีกมากมาย จำต้องทำ เป็นหนังสือ รวมทั้งลงทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเรือจำเป็นจะต้องลงบัญชีที่ กรมเจ้า ท่า

สัตว์พาหนะและก็จำเป็นจะต้อง ขึ้นทะเบียนที่อำเภอ ถ้าเกิดไม่กระทำตามนี้แล้วถือว่าคำสัญญาขาย ฝากจะเสียเปล่า ใช้บังคับมิได้เลย 6. ถ้าหากเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์จำพวกธรรมดา

ข้อบังคับไม่ได้กำหนดไว้ว่า จำต้องทำเป็น หนังสือ และลงบัญชีต่อบุคลากรข้าราชการ

เช่น รถยนต์ ตู้เย็น แหวน สร้อย นาฬิกา money home loan ขายฝาก มาตรา ขายฝากบ้านที่ดิน โทรทัศน์ ฯลฯ วิธีขายฝากประเภทนี้ ควรจะมีหลักฐาน เป็นหนังสือลงชื่อฝ่ายที่จำเป็นต้องรับ ไม่ถูกถูกใจเป็นสำคัญ หรือต้องมีการวางมัดจำหรือต้องมีการใช้หนี้นิดหน่อย ประการใด อย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าไม่เอาอย่างนี้แล้วกฎหมายถือว่า สัญญาขายฝากรายนี้ต้องห้ามไม่ให้มี การร้องทุกข์บังคับคดี

7. สำหรับเพื่อการตกลงขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้บริโภคฝาก จัดจำหน่ายเงิน ที่ขายฝาก ก็ได้ แต่ว่าหากผู้บริโภคฝากฝ่าฝืน ข้อตกลงที่กำหนดในข้อตกลงโดยนำเงินที่ขายฝากไป จำหน่ายให้ผู้อื่น ผู้ซื้อฝากควรต้องรับสารภาพชดเชย ความทรุดโทรมอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขายฝาก

8. มาตรา 493 สำหรับการขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้คนซื้อจัดจำหน่ายสินทรัพย์ซึ่งขาย ฝากก็ได้ ถ้ารวมทั้งผู้บริโภคจัดจำหน่ายเงินนั้นละเมิดสัญญาไสร้ ก็จำต้องรับสารภาพต่อผู้ขายใน ความย่ำแย่อะไรก็แล้วแต่อันเกิดแต่ว่าการนั้น ถ้าหากเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดเวลา สำหรับเพื่อการใช้สิทธิไถ่คืน ไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนฝากกัน money home loan  ขายฝากบ้านที่ดิน

แต่ถ้าหากไม่ได้ตั้งเวลาสำหรับเพื่อการไถ่เอาไว้ หรือระบุ เวลาไว้เกินกว่า ๑๐ ปี ข้อบังคับให้ลดเวลาลงเหลือแค่ ๑๐ ปีเท่านั้น

9. ถ้าเกิดเป็นสังหาริมทรัพย์จำพวกพิเศษแล้วก็ชนิดธรรมดา ต้องกำหนดเวลาไถ่คืนไม่เกิน ๓ ปีนับ แต่ว่าวันที่มีการค้าขายกัน แต่ถ้าหากไม่ได้ ตั้งเวลาสำหรับเพื่อการไถ่คืนเอาไว้ หรือกำหนดเวลาไว้ เกินกว่า ๓ ปี ให้ลดเวลาลงเหลือ ๓ ปี เพียงแค่นั้น 10. มาตรา 494 ท่านห้ามไม่ให้ใช้สิทธิไถ่เงินทองซึ่งขายฝากเมื่อพ้นเวลาดังจะกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไป

(1) ถ้าเกิดเป็นอสังหาริมทรัพย์ระบุสิบปีนับแม้กระนั้นเวลาซื้อขาย (2) ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์กำหนดสามปีนับแต่ว่าเวลาซื้อขาย มาตรา 495 ถ้าเกิดในข้อตกลงมีกำหนดเวลาไถ่เหลือเกินกว่านั้น ท่านให้น้อยลงมาเป็นสิบปีและก็ สามปีตามประเภททรัพย์สมบัติ กฎหมายกำหนดไว้ว่า ตั้งเวลาไถ่นั้น อาจทำสัญญาขยายเวลาไถ่ถอนได้

กำหนด เวลาไถ่ถอนเงินที่ขายฝากนั้น เดิมกฎหมายไม่อนุญาตให้เลื่อนเวลา 11.ในตอนนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 496 “การกำหนดเวลาไถ่นั้นบางทีอาจลงนามขยาย กำหนดเวลาไถ่ได้แม้กระนั้นตั้งเวลาไถ่รวมกันทั้งปวง หากเกินกำหนดเวลาตามมาตรา 494 ให้ต่ำลงมาเป็นกำหนดเวลาตามมายี่ห้อ 494” อนุญาตให้เพิ่มเวลาได้

12. ควรจะมีหลักฐานเป็นหนังสือลงชื่อของคนรับไถ่ ส่วนสินทรัพย์ที่จำต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า หน้าที่ ได้แก่ ที่ดิน บ้าน money home loan ขายฝาก มาตรา ขายฝากบ้านที่ดิน เป็นต้น การขยายเวลาไถ่จำต้องทำเป็นหนังสือรวมทั้งลงทะเบียนต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อย่างไรก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่ขยายไปจำเป็นที่จะต้องไม่เกินเวลา ที่อาจไถ่สมบัติพัสถานได้

13. มาตรา 496 การกำหนดเวลาไถ่นั้นบางทีอาจทำข้อตกลงขยายตั้งเวลาไถ่ได้แม้กระนั้นกำหนด เวลาไถ่รวมกันทั้งผอง ถ้าหากเกินกำหนดเวลาตามมาตรา 494 ให้ลดน้อยลงมาเป็นระบุ เวลาตามมาตรา 494 การขยายตั้งเวลาไถ่ตามวรรคหนึ่งอย่างต่ำควรจะมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ ชื่อผู้รับไถ่

ถ้าเป็นสินทรัพย์ซึ่งการค้าขายกันควรต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็ลงทะเบียนต่อ

พนักงานข้าราชการ ห้ามไม่ให้ชูการขยายเวลาขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมา โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิอย่างสุจริตแล้ว นอกจากจะได้นำ หนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนหรือจดแจ้งต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ 14. โดยชอบด้วยกฎหมายเดิม สินไถ่จะกำหนดไว้เยอะแค่ไหนก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งทำให้การกำหนด

สินไถ่เป็นวิถีทางให้คนซื้อฝากคิดผลดี ตอบแทนได้สูงขึ้นยิ่งกว่าการให้กู้ปกติ ซึ่ง กฎหมายควบคุมการเรียกอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี แม้กระนั้นข้อบังคับใน ปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) สินไถ่ถ้าเกิดไม่ระบุกันไว้จะไถ่ได้ตามราคาขายฝาก money home loan ขายฝาก มาตรา ขายฝากบ้านที่ดิน แต่ถ้าสินไถ่ นั้น กำหนดกันไว้ กฎหมายจำกัดการกำหนดสินไถ่ว่าต้องไม่เกิน ราคาขายฝากรวม กับประโยชน์ทดแทนปริมาณร้อยละ ๑๕ ต่อปี

15. สินไถ่นั้น ถ้ามิได้ระบุกันไว้ว่าเท่าใดให้ไถ่ตามราคาที่ขาย ฝาก ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงยิ่งกว่าราคาขายฝากที่จริงจริง เกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีให้ไถ่ได้ตามราคาขาย

ฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ทดแทน สิบเปอร์เซนต์ห้าต่อปี ในกรณีที่ถึงกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์สมบัติถ้าหากผู้ซื้อฝากไม่รับไถ่ คนขายฝาก มีสิทธิชำระเงิน สินไถ่ต่อที่ทำการวางทรัพย์สมบัติได้ และส่งผลให้ทรัพย์สมบัติที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอ ไถ่ในทันที 16.ในกรณีที่มีการไถ่เงินซึ่งขายฝากภายในเวลาที่กำหนดไว้ในคำสัญญา

หรือภายในช่วงเวลาที่กฎหมายระบุหรือผู้ไถ่ได้วางสมบัติพัสถานอันเป็นสินไถ่ต่อที่ทำการวาง ทรัพย์สมบัติด้านในตั้งเวลาไถ่โดยสละสิทธิถอนสมบัติพัสถานที่ได้วางไว้ให้สินทรัพย์ซึ่งขายฝาก กลายเป็นกรรมกสิทธิ์ของผู้ไถ่ตั้งแต่ในตอนที่ผู้ไถ่ได้จ่ายสินไถ่หรือวางทรัพย์อันเป็นสินไถ่แล้ว แม้กระนั้นกรณี

17. สิทธิสำหรับเพื่อการไถ่เงินนั้นจะพึงใช้ได้แม้กระนั้นบุคคลพวกนี้เป็น

(1) ผู้ขายเดิมหรือทายาทของคนขายเดิม หรือ (2) ผู้รับโอนสิทธินั้นหรือ (3) บุคคลซึ่งในข้อตกลงยอมไว้โดยยิ่งไปกว่านั้นว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้ สำหรับการไถ่เงินทองที่ขายฝากต้องดำเนินงานต่อคนซื้อฝากเดิม รวมตลอดถึงทายาทของผู้ ซื้อฝากนั้น หรือ ผู้รับโอนเงินทองที่ขายฝาก ในกรณีที่ทรัพย์สมบัติที่ขายฝากเป็น สังหาริมทรัพย์ปกตินั้น

คนรับโอนได้รู้ว่าสมบัติพัสถานที่รับโอนมานั้นอยู่ในบังคับที่สิทธิไถ่ คืน 18. สิทธิสำหรับการไถ่ทรัพย์สินนั้นจะพึงจะใช้ได้เฉพาะต่อบุคคล กลุ่มนี้เป็น(1) money home loan  ขายฝากบ้านที่ดิน ผู้บริโภคเดิม หรือทายาทของผู้ซื้อเดิม หรือ (2) คนรับโอนทรัพย์สิน หรือรับโอนสิทธิเหนือสินทรัพย์นั้น แต่ในข้อนี้ถ้าเป็น

สังหาริมทรัพย์จะใช้สิทธิได้ต่อเมื่อคนรับโอนได้ทราบในเวลาโอนว่าเงินทองตกอยู่ในบังคับ ที่สิทธิไถ่คืน กรณีที่มีเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากอันได้ขึ้นทะเบียนอย่างเช่นต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ แล้วไซร้ ท่านว่าการเช่านั้นถ้าไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อจะให้เสียหายแก่ผู้ขายกำหนดเวลาเช่ายัง อาจมีคงเหลืออีกเพียงใดก็ให้คงจะเป็นอันบริบูรณ์อยู่เพียงเท่านั้นแต่ว่ามิให้เกินกว่าปีหนึ่ง

แนวทางการขายฝากนั้นไม่ทริกทางกฎหมาย

เข่นที่ว่า กำหนดไถ่ แค่ 3ปี เพียงพอราษฎรไม่มีเวินมาจ่ายงวดนั้น เจ้าหนี้ไม่ยินยอม ที่ดินะกลายเป็นขอวเจ้าหนี้ทันที่ เส้นแต่จึงควรลงบัญชีขยายช่วงเวลา เน้นย้ำว่าตกลงกันปากเปล่ามิได้ หากแม้เจ้าหนี้จะตกลงยอม แต่ตามเอกสารที่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนนั้น เจ้าหนี้ถือสิทธิ 100% ทันที ตอนนี้มีธุรกิจชนิดรับซื้อฝากอสังหาเพิ่มขึ้นมากมาย หมายความว่า คนใดกันแน่มีที่ดินร้อนเงิน จึงรีบขายฝากไว้ก่อน เนื่องจากว่าจะได้เงินมากยิ่งกว่าเอาไปจำนอง money home loan ขายฝาก มาตรา ขายฝากบ้านที่ดิน และแบงค์ก็ชอบตีราคาให้ไม่ดี แถมจะต้องส่งเอกสารค่าจ้างรายเดือน

กลับสู่หน้าหลัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *